Om   Konsultuppdrag   Yrkeslivserfarenhet   Kontakt/Samarbetspartner 
 
 
Yrkeslivserfarenhet

Instrument Design AB
Konsultverksamhet. (1997 - ff)

CMA/Microdialysis AB
Projektledare samt konstruktör för kliniska analyssystem. (1993 – 1996)

BFE Ferator AB
Projektledare och konstruktör. Konsulttjänster inom maskinkonstruktion. (1991 - 1993)

Tecator AB
Konstruktionschef. Avancerade analysinstrument för bland annat. vattenlaboratorier och bryggerier. (1983 - 1991)

Inter Innovation AB
Konstruktör. Sedelhanteringsutrustning för banker. (1981 - 1983)

LKB/Clinicon AB
Konstruktör och Inköpare. Helautomatiska blodanalysinstrument. (1973 - 1981)