Precisionsvakuumformning   Metod   Teknik   Bilder   Länkar   Kontakt 
 
 
Precisionsvakuumformning

Instrument Design representerar det tyska företaget , BWF-Thermoform GmbH som ligger utanför Munchen. Företaget ingår i BWF- Group som är ett internationellt företag med ca. 900 anställda. Koncernen är marknadsledande inom industriell plastproduktion.

BWF-Thermoforms har de senaste 30 åren utvecklat en metod baserad på vakuumformning, kallad precisionsvakuumformning, vilket ger helt nya möjligheter jämfört med traditionell vakuumformning.

Kunder är bland annat instrument och medicintekniska företag som Siemens. Dräger. ZEISS. Maquet med flera.


Några svenska kunder som har upptäckt fördelarna med precisionsvakuumformning (PVF):

  • Elekta AB
  • GE HealthCare AB
  • Biotage AB

Några av fördelar med PVF:

  • Mycket god precision.
  • Stor frihet vad gäller design.
  • Ekonomiskt mycket intressant metod för mindre och medelstora serier.
  • Alternativ metod för kåpor framställda i formsprutad plast eller i PUR.
Precisions-vakuumformade kåpor till ZEISS produkt VisuMax