Precisionsvakuumformning   Metod   Teknik   Bilder   Länkar   Kontakt 
 
 
Metod för precisionsvakuumformning


Allmänt
Vakuumformning av plast har använts i många år, metoden är kostnadseffektiv både vad gäller verktyg och framställd detalj. Nackdelarna har varit relativt dålig precision, stora radier samt en finish som inte motsvarar förväntningar på en kåpa till en apparat eller ett instrument.

Med BWF:s metod, precisionsvakuumformning, är nämnda nackdelar borta.
Metoden bygger på att kåpan görs negativ, undertryck läggs på utsidan av detaljen vilket suger in plasten mot den negativa formen. På så vis blir måttprecisionen mycket hög (DIN2768 m).

Design
Metoden medför en nästan total frihet vad gäller design, och med underskärningar.
Enskilda detaljer med exempelvis olika färger kan limmas ihop eller snäppas fast genom att metoden accepterar underskärning.

På grund av att plasten sugs in mot verktygets yta kan ytor rastreras eller text läggas in och detaljen kan få skarpa hörn. Fästelement eller dylikt kan limmas på detaljen för fastsättning av interna komponenter eller som förstärkning.

Ekonomi
Precisionsvakuumformning är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till polyuretangjutna detaljer på grund av att verktygskostnaden är betydligt lägre och styckpriset något lägre. Vår erfarenhet är att verktygskostnaden är ca. 20 % av en motsvarande detalj i PUR och styckpriset är cirka 70 %.

Summering
Precisionsvakuumformning som är en avancerad tryck/vakuumformningsteknik är en ekonomiskt mycket attraktiv metod för framställning av avancerade och precisa plastkåpor samt plastdetaljer i mindre och medelstora serier.

Läs mer