Om   Konsultuppdrag   Yrkeslivserfarenhet   Kontakt/Samarbetspartner 
 
 
Instrument Design AB

Instrument Design AB är ett konsultföretag som utför konstruktion av finmekaniska produkter, apparatuppbyggnad samt projektledning och konstruktionsledning.

Instrument Design är verksamt sedan 1996 och är etablerat hos flera teknikföretag i Stockholmsregionen.

Som konstruktionsverktyg används Solid Works.

Vi samarbetar med industridesigner: Ahlsén Industri Design.
Instrument Design representerar även ett tyskt företag, BWF-Thermoform GmbH, som har specialiserat sig p?precisionsvakumformning och formsprutning.


Varför Instrument Design AB?

Instrument Design har erfarenhet och dokumenterat
brett kunnande inom finmekanisk konstruktion.
Anlita Instrument Design och du får en samarbetspartner med...

  • Drygt 30 års erfarenhet av produktutveckling från idé till färdig produkt.
  • Brett teknisk kunnande inom finmekanik och apparatuppbyggnad.
  • Lång konstruktionserfarenhet av bland annat verktygsbundna konstruktioner, skärande bearbetning och plåtkonstruktion.
  • Instrument Design har lång erfarenhet av den dokumentation som krävs för en rationell produktion.
  • Brett kontaktnät när det gäller bra underleverantörer och designers.