Metod för precisionsvakuumformning
PVF- metoden har utvecklats under 30 år av BWF. Metoden är i korthet att en plastskiva värms upp och vakuumformas mot ett negativt formrum. På grund av att verktyget är utformat negativt kan verktyget delas och man kan därför skapa underskärningar vilket inte går med traditionell vakuumformning. Text och symboler kan läggas in i verktyget.
Material
Material som används är traditionella termoplaster så som Polystyrol (slagfast), ABS, PC, PMMA, och tjockleken kan vara från 1 till 10 mm. Tkt har brett sortiment av olika kulörer men kan även ombesörja lackering, screening och metallisering. Maximal ytstorlek på detaljer är 1500 x 2000 mm.

Släppningsvinkel
Vid normal gnistad yta gäller 1,5° släppningsvinkel för att inte få dragmärken på detaljen.

Hörnradier
Hål och försänkningar brukar om möjligt skapas vid vakuumformningen och koppen som bildas på insidan av detaljen bearbetas där efter bort. Därmed får man verktygsbundna hål. Ytterradier går att få mycket skarpa med denna metod eftersom materialet sugs ut i hörnen i formverktyget.
Utformning
Bilden visar underskärning i detaljen där a får vara max 10 mm och b min 2 a.
Exempel på olika utformningar av sammanfogningar där den högra är ett snäppfäste:
BWF har en mycket avancerad maskinpark för bearbetning av detaljen. All bearbetning och limning sker i fixturer. Utgångsmaterialets tjocklek anpassas till det dragdjup som används. Är tjockleken för stor på den färdiga detaljen bearbetas den tills rätt materialtjocklek erhållits.

Ytbehandling
Verktyget kan fås med strukturerad yta motsvarande gnistad yta. BWF ombesörjer lackering, screening och metalliserar efter kundens önskemål. Även limning av fästelement mm. ombesörjer BWF.

Tolerans
Ytfinishen är extrem hög och motsvarar en formsprutad detalj. Tolerans på färdig detalj är DIN2768 m.